Название — Omega — взял из названия ассета — Omega modern graphics pack.

Но в игре есть и фотоуровень-интермедия.

WVFlAzg

сиди дома итчо? — омега!

Blank